Reklamcılık ve Tanıtım

REKLAMCILIK VE TANITIM BİLİM DALI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

 

REKLAMCILIK VE TANITIM BİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI

Programın Amacı

-        Program Türkiye’deki ve dünyadaki güncel reklamcılık anlayış, uygulama ve araştırmalarını takip edebilecek ve hatta onlara yön verebilecek donanımda öğrenciler yetiştirmeyi hedefler.

-        Bilimsel araştırmanın çerçevesi ve aşamalarının benimsetilmesi neticesinde öğrencinin reklam araştırma ve raporlarını okuyabilmesi, yorumlayabilmesi; bilimsel ve etik ilkeleri özümseyerek alana değer katacak kendi özgün araştırmalarını gerçekleştirebilmesi ve akademik yazım kuralları doğrultusunda akademik bir metin haline getirebilmesi amaçlanır.

-        Öğrenciye literatürde ihtiyaç duyduğu yerli ve yabancı yayınlara erişebilecek, faydalanabilecek ve takip edebilecek yeterliliğin kazandırılması amaçlanır.

-        Alandaki akademik veya uygulamaya dönük çalışmaları eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilen, alan uygulamalarını literatürdeki kuramlarla yorumlayabilen, yerel değerleri benimserken küresel trendleri takip etmeyi ihmal etmeyen nitelikli öğrencilerin yetiştirilmesini hedefler.

-        Sürekli değişim ve dönüşüm içinde olan iletişim dünyasını, teknolojilerini ve toplumu anlayabilecek, aldığı teorik eğitime bağlı olarak kuramsal arka planları ile olgusal düzeyde yorumlayabilecek ve hatta kuramsal arka planlarını deşifre edebilecek iletişim uzmanlarının ve bilim insanlarının yetiştirilmesini amaçlar.

 

Program Dersleri

-        Reklam Felsefesi

-        Reklam ve Tanıtımda Müşteri Davranışları

-        Kültürlerarası İletişim ve Reklam Stratejileri

-        Kurumsal Kimlik ve Kurumsal İmaj

-        Siyasal İletişim ve Reklam

-        Marka İletişimi ve Reklam

-        Yaratıcılık ve Bireysel Performans

-        Yeni Medya Yaklaşımları ve Reklam

-        Reklamcılık ve Tanıtımda Bilimsel Araştırma Teknikleri

 

 

 REKLAMCILIK VE TANITIM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Programın Amacı

-        Program akademik literatüre ve reklam alanıyla ilgili kavram ve kuramlara hâkim öğrenciler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

-        Öğrencilerin etik değerleri özümsemeleri ve hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemeleri hedeflenir.

-        Reklamcılık alanıyla ilgili kuramsal bilgilerin verilmesinin yanında bilimsel araştırma yapmanın ilkeleri konusunda gerekli akademik bilginin aktarılması amaçlanır.

-        Öğrencilere akademik yazım kurallarına bağlı kalarak akademik bir metinin nasıl oluşturulması gerektiğinin kavratılması hedeflenir.

-        Öğrencilere akademik bir metnin ve araştırma sonuçlarının nasıl okunması gerektiğinin öğretilmesi amaçlanır.

-        Alana dair yerli ve yabancı literatürü takip edebilecek yeterliliğin öğrenciye kazandırılması hedeflenir.

-        Öğrencilerin aldıkları kuramsal bilgiyi uygulamaya dökebilmeleri açısından teorik ve pratik eğitimin birbirini bütünleyecek şekilde verilmesi hedeflenir.

-        Öğrenciye yaratıcı düşünce ve sorun çözme yöntem ve tekniklerinin kazandırılması amaçlanır.

-        Kendini ifade edebilen ve sunum becerisi yüksek öğrencilerin yetiştirilmesi hedeflenir.

-        Öğrencilerin bilimsel araştırmanın ve sosyal olguların özellikleri hakkında bilgi sahibi olması, akademik yazım kuralları doğrultusunda iletişim ile ilgili alanlara ve özellikle reklamcılığa dair konulara ışık tutabilecek bilimsel çalışmalar üretebilmesi ve bilimsel araştırmalar tasarlayıp bunları yorumlayabilmesi programın temel amaçlarındandır.

-        Yerel değerleri benimserken küresel trendleri takip etmeyi ihmal etmeyen, sektöre ve akademik alana değer katabilecek nitelikli öğrencilerin yetiştirilmesi hedeflenir.

 

Program Dersleri

-        Reklam Ajanslarında Hizmet Üretimi

-        Reklam Kampanyaları

-        Reklam Araştırmaları

-        Reklam ve Toplum

-        Dijital İmaj ve Reklam

-        Kültürlerarası Reklam

-        Sosyal Medya ve Reklam

-        Doğrudan Pazarlama ve Çağdaş Reklamcılık

-        Kurumsal İletişim

-        Marka Yönetimi ve Reklam

-        Tüketim Toplumu ve Reklam

-        Reklam ve Propagandaya Eleştirel Yaklaşımlar

 

 

REKLAMCILIK VE TANITIM BİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Programın Amacı

-        Öğrencilerin reklamcılığın temeli, geleneksel ve yeni medyada reklamcılık anlayışı, reklam kampanyalarının planlama ve değerlendirme aşamalarında temel yöntemler, bütünleşik pazarlama iletişimi ve stratejik rolü hakkında bilgi sahibi olması, marka ve marka yönetim sürecinin öneminin farkına varması hedeflenirken, aynı zamanda diğer pazarlama iletişimi çabalarını yorumlama yeteneği kazanması amaçlanır.

-        Alandaki güncel uygulamaların incelenmesi doğrultusunda sektörün ihtiyaç duyduğu bütün donanımların öğrencilere kazandırılması hedeflenir.

-        Program ile reklamcılık alanına dair sadece ulusal değil aynı zamanda uluslararası standartları karşılayan niteliklerin öğrencilere kazandırılması amaçlanır.

-        Öğrencilerin bilimsel araştırmanın aşamaları ve kapsamı hakkında bilgi sahibi olması sonucunda alana dair bir konuyu etik ilkelere bağlı kalarak sorunsallaştırabilmeleri ve akademik yazım kuralları doğrultusunda akademik bir metin olarak ifade edebilmeleri hedeflenir.

-        Sektörde karşılaşılan sorunlara yönelik yaratıcı çözümler üretebilecek teorik ve pratik alt yapının öğrenciye kazandırılması amaçlanır.

-        Yerel değerleri benimserken küresel trendleri takip etmeyi ihmal etmeyen, sektöre ve akademik alana değer katabilecek nitelikli öğrencilerin yetiştirilmesi hedeflenir.

 

Program Dersleri

-        Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Reklam

-        Tüketici Davranışları Çözümlemesi

-        Reklamda İkna

-        Görsel İletişim

-        Müşteri İlişkileri Yönetimi

-        Propaganda, Reklam ve Tanıtım Uygulama Araç ve Teknikleri

-        Reklamcılıkta Yeni Trendler ve Marka Yönetimi

-        Yeni Medya ve Reklam

-        İleri Reklam Araştırmaları

-        Siyasal İletişim ve Reklam

 

 

REKLAMCILIK VE TANITIM BİLİM DALI AKADEMİK VE SEKTÖREL KARİYER OLANAKLARI 

-        Reklam ve Tanıtım bölümü mezunları, kamu kuruluşları ve özel sektörün birçok biriminin yer aldığı geniş bir yelpazede görev alma şansına sahiptir.

-        Mezunlar kurumların pazarlama veya marka iletişimi birimlerinden reklam ve halkla ilişkiler ajanslarına, medya planlama şirketlerinden sivil toplum örgütlerine ve siyasi partilere kadar sektörün iletişim ihtiyacına cevap verecek birçok pozisyonda çalışma imkânına sahip olabilirler.

-        Reklam ajanslarının yaratıcı ekiplerinde metin yazarı veya sanat yönetmeni; strateji biriminde araştırmacı, stratejik planlama uzmanı veya danışman; müşteri ilişkileri kısmında müşteri temsilcisi; prodüksiyon biriminde yapımcı; medya planlama şirketlerinde medya planlama uzmanı; dijital ajanslarda sosyal medya uzmanı; reklamveren ayağında ise marka yöneticisi veya kurumsal iletişim yöneticisi olarak görev alabilmektedir.

-        Yaratıcı grup, stratejik planlama, pazar ve tüketici araştırmaları, medya planlama ve satın alma, müşteri ilişkileri gibi alanlarda piyasaya dışarıdan tanıtım ve pazarlama hizmeti sunabilirler.

-        Herhangi bir kurum içerisinde, iletişim uzmanı, reklam ve halkla ilişkiler sorumlusu, kurumsal iletişim sorumlusu, marka yöneticisi, pazarlama iletişimi koordinatörü gibi unvanlarla çalışabilirler.

-        Aldıkları bilimsel eğitime bağlı olarak mezunlar kariyerlerine akademisyen olarak devam edebilme olanağına sahiptir.

 

 

SEKTÖR VE AKADEMİ NASIL MEZUNLAR BEKLİYOR?

-        İletişim teknolojilerini takip eden, teknik ve bilgiyi harmanlayan,

-        Türkçeyi en iyi şekilde kullanarak yazılı ve sözlü iletişimde güçlü, beden diline hâkim ve ikna konusunda başarılı olan,

-        Stratejik hedefler doğrultusunda iletişim sürecini planlayabilen, karşılaştığı sorunlara yaratıcı çözümler üretebilen, sonuç odaklı,

-        Ömür boyu öğrenmeyi ilke edinmiş, bilginin gücüne inanan,

-        Reklamcılık alanındaki güncel tartışma, yaklaşım ve uygulamaları takip edebilen

-        Kültürlerarası farkındalığa sahip ve en az bir yabancı dil bilen,

-        Ekip çalışmasına yatkın, yüksek empati gücü olan ve çözüm odaklı,

-        Proaktif düşünce ve çalışma yapısını benimsemiş,

-        Yaratıcı düşüncenin tekniklerini uygulayabilen,

-        Medyayı, medya çalışanlarını, alandaki yerli ve yabancı uygulamaları yakından takip edebilen,

-        Sunum tekniklerine hâkim, topluluk karşısında bir proje veya uygulamayı ilgi çekici bir şekilde sunabilen ve kendini kolaylıkla ifade edebilen,

-        Sosyal medyayı iyi ve doğru kullanabilen,

-        Yönetsel becerilere sahip, liderlik vasfı olan,

-        Sektörü, sektöre dair yayınları ve alana yönelik bilimsel çalışmaları sıkı bir şekilde takip edebilen,

-        Verileri organize edebilen, onları çözümleyerek elde ettiği sonuçları yorumlayabilen,

-        Akademik yazım kurallarına hâkim, alandaki sorun ve tartışmalara yönelik akademik bir metin hazırlayabilecek yeterliliği olan,

-        İnsanı ve toplumu iyi gözlemleyebilen, anlamaya çalışan ve aldığı kuramsal eğitime bağlı olarak olgusal düzeyde yorumlayabilen,

-        Etik ilkelere sıkı sıkıya bağlı durabilen,

-        Farklı görüş ve kültürlere saygılı, yerel değerleri benimserken küresel trendleri takip edebilen mezunlar akademinin ve sektörün en güçlü adaylarıdır.

 

 

REKLAMCILIK VE TANITIM BİLİM DALI AKADEMİK KADROSU

-        Prof. Dr. K. Nazlım Tüzel Uraltaş

-        Doç. Dr. Alparslan Nas

-        Doç. Dr. Betül Özkaya

-        Doç. Dr. Merve Çerçi Sevgi

-        Dr. Öğr. Üyesi Sinem Güdüm

-        Dr. Öğr. Görevlisi Burçin Ertürk


Bu sayfa Public Relations and Publicity tarafından en son 15.01.2024 21:27:57 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM