Genel Bilgiler

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi çatısı altında yer alan Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, öğrencilerine dört anabilim dalından oluşan güçlü yapısıyla eğitim sunmaktadır.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım lisans programı çağın şartlarını yakalayan ders içerikleri ile öğrencilerini halkla ilişkiler sektörüne yön verecek başarılı iletişimciler olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir. Dört yıllık öğrenim süresi boyunca öğrenciler, derslerin %30’unu İngilizce olarak almakta, böylece uluslararası bir donanıma sahip olarak mezun olmaktadırlar. Her biri alanında uzman ve üretken öğretim üyesi kadrosu tarafından sunulan derslerle entelektüel alt yapının yanı sıra sektöre yetkin öğrenciler kazandırılmaktadır.

Mezun öğrencilerimiz, halkla ilişkiler ajanslarında, reklam ajanslarında, çok çeşitli sektörlerde faaliyet yürüten ulusal ve uluslararası şirketlerde ve devlet kurumlarında oldukça geniş istihdam alanında iş bulabilmektedirler. Ayrıca, akademisyen olmayı hedefleyen öğrencilerimiz ise mezuniyetlerinin ardından lisansüstü programlarımızda kendilerine yeni bir eğitim süreci oluşturabilmektedirler.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, lisans programının yanı sıra, tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarıyla lisansüstü eğitim imkanları sunmaktadır. Bölümümüz; Halkla İlişkiler, Reklamcılık ve Tanıtım, Kişilerarası İletişim ve Araştırma Yöntemleri anabilim dallarına ev sahipliği yapmaktadır.

Halkla İlişkiler Anabilim Dalı yürütmekte olduğu lisans ve lisans üstü eğitim içeriğinde; etkili iletişim, kamuoyu oluşturma, sosyal sorumluluk, kurumsal iletişim, dijital iletişim ve kriz yönetimi gibi alana ilişkin pek çok konuda gerek teorik ve gerekse uygulamalı dersler sunmaktadır.

Reklamcılık ve Tanıtım Anabilim Dalı, çağdaş reklamcılık, yeni medya ve reklam, marka yönetimi, reklam araştırmaları ve tüketici davranışları gibi konularda verilen dersler ile tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarına sahiptir.

Kişilerarası İletişim Anabilim Dalı, çatışma ve uyuşmazlık çözümü, siyasal kampanya iletişimi, liderlik, ikna, hitabet ve yöneticilik gibi alanlarda derslere sahip olup, öğrencelerine tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans ve doktora yapma imkânı sunmaktadır.

Bölümümüz çatısı altındaki tezsiz yüksek lisans programlarında öğrenim gören öğrencilerimiz, gördükleri dersler ve hazırladıkları dönem projeleriyle sektöre yönelik bilgi ve birikimlerini artırabilmekte, hedefledikleri ve şartları yerine getirebildikleri takdirde tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilmektedirler.

Tezli yüksek lisans programlarımıza katılan öğrencilerimiz, bilim dallarındaki öğretim üyelerimizin danışmanlığında tez çalışmalarını gerçekleştirmekte, edindikleri birikim ile sektördeki çalışmalarına daha etkin bir şekilde devam edebilmekte veya mezun olduktan sonra akademisyen olma amacıyla doktora programlarına başvurabilmektedirler.

Doktora programlarımızda öğrenim gören öğrencilerimiz, akademisyenlik mesleği yolunda önemli aşamalar kaydederek mesleğe giriş yapmakta, doktora yeterlik sınavı ve doktora tezi gibi önemli aşamaları geçirmekte ve doktora sonrası kariyerlerinde ülkemizdeki devlet veya vakıf üniversitelerinde çalışma imkânı bulabilmektedirler.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümümüz; sahip olduğu akademik kadro, her daim güncellediği müfredat ve kazandırdığı vizyon ile ülkenin entellektüel sermayesine önemli bir katkı sağlamaktadır.

 

Prof. Dr. Ebru ÖZGEN

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkanı


Bu sayfa Public Relations and Publicity tarafından en son 14.11.2022 15:01:24 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM