İletişim FakültesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Akademik Kadro

 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

Bölüm Başkanı

  Prof. Dr. Cengiz ANIK         

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Doçentlik Alanı
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon
 

: Halkla İlişkiler Anabilim Dalı
: Ankara Üniversitesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler
: Gazi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
: Gazi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
: Siyasal İletişim ve İletişim Sosyolojisi
: Halkla İlişkiler, Yöntembilim, İletişim Bilimi, Siyasal İletişim
: Dekan
cengizanik61@gmail.com  / canik@marmara.edu.tr
: 0212 233 0447 / 

 

Bölüm Başkan Yardımcıları

  Doç. Dr. Emel POYRAZ    

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Doçentlik Alanı
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon
 

: Kişilerarası İletişim Anabilim Dalı
: Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
: Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü
: Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

: Siyasal İletişim, İletişim Psikolojisi, Türkiye-AB İlişkileri
: Dekan Yardımcısı, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, 
emelpo@yahoo.com
: 0212 233 0447 / 214

 


  Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Gül SONCU                

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon
 

: Halka İlişkiler Anabilim Dalı
: Gazi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
: Gazi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
: Gazi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
: Siyasal İletişim, Kimlik, Liderlik, Halkla İlişkiler
: Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı
agulsoncu@gmail.com  
: 0212 233 0447 / 124

 

 

Halkla İlişkiler Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı

  Prof. Dr. Cengiz ANIK         

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Doçentlik Alanı
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon
 

: Halkla İlişkiler Anabilim Dalı
: Ankara Üniversitesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler
: Gazi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
: Gazi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
: Siyasal İletişim ve İletişim Sosyolojisi
: Halkla İlişkiler, Yöntembilim, İletişim Bilimi, Siyasal İletişim
: Dekan
cengizanik61@gmail.com
: 0212 233 0447 / 

 Öğretim Üyeleri

  Prof. Dr. Melda CİNMAN    

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Doçentlik Alanı
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon
 

: Halkla İlişkiler Anabilim Dalı
: İ.İ.T.İ.A. Şişli İktisadi ve Ticari İlimler Yüksek Okulu
: İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Siyaset İlmi Enstitüsü
: İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Enstitüsü

: Siyasal İletişim, Görsel İletişim, Sağlık İletişimi

mcsimsek@marmara.edu.tr
: 0212 233 0447 / 164

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >> 

 

  Prof. Dr. Filiz BALTA PELTEKOĞLU       

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Doçentlik Alanı
Çalışma Alanları

 

E-posta

Telefon

 

: Halkla İlişkiler Anabilim Dalı
: İ.T.İ.A. Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu
: 1982-İstanbul Üniversitesi; Gazetecilik ve Halkla İlişkiler
: 1988-Marmara Üniversitesi; RdTV, Gazetecilik ve Halkla İlişkiler
: 1993-Uygulamalı İletişim
: Halkla İlişkiler, Algı Yönetimi, İletişim, Etik


filiz@marmara.edu.tr
: 0212 233 0447 / 181

 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >> 

 

  Prof. Dr. Emel KARAYEL BİLBİL         

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Doçentlik Alanı
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon
 

: Halkla İlişkiler Anabilim Dalı
: Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi
: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

: Halkla İlişkiler Teorisi, Marka Yönetimi, Yeni Medya

emelkarayel@marmara.edu.tr
: 0212 233 0447 / 171

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >> 

 

  Prof. Dr. Ebru ÖZGEN             

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Doçentlik Alanı
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon 

: Halkla İlişkiler Anabilim Dalı
: Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
: Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler
: Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler

: Halkla İlişkiler, Sosyal Medya, Örgütsel Davranış
:
eozgen@marmara.edu.tr
: 0212 233 0447 / 171

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>

 

  Doç. Dr. Gözde YILMAZ           

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Doçentlik Alanı
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon
 

: Halkla İlişkiler Anabilim Dalı
: Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
: İstanbul Üniversitesi End. İlişkileri ve İ.K. Yönetimi
: İstanbul Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi
: Yönetim Organizasyon
: Kişilerarası İletişim, Örgütsel Davranış, Kurum İçi İletişim, Halkla İlişkiler

gozdeyilmaz76@yahoo.com
: 0212 233 0447 / 214

 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >> 

 

     
 

 

 

  Doç. Dr. Ayda UZUNÇARŞILI SOYDAŞ               

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Doçentlik Konusu
Çalışma Alanları
E-posta
Telefon
 

: Halkla İlişkiler Anabilim Dalı
: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi
: İstanbul Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi
: Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
: Uygulamalı İletişim
: Kültürlerarası İletişim ve Yönetim, Halkla İlişkiler, Kurumsal İletişim
aydaus@marmara.edu.tr
: 0212 233 0447 / 164

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >> 

 

  Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Gül SONCU                

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon
 

: Halka İlişkiler Anabilim Dalı
: Gazi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
: Gazi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
: Gazi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
: Siyasal İletişim, Kimlik, Liderlik, Halkla İlişkiler
: Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı
agulsoncu@gmail.com  
: 0212 233 0447 / 124

 

  

  Dr. Öğr. Üyesi Samet KAVOĞLU

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon

: Halkla İlişkiler Anabilim Dalı
: Ankara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
: Trakya Üniversitesi İşletme
: Gazi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
: Kamu Diplomasisi, Siyasal İletişim, İtibar Yönetimi

samet.kavoglu@marmara.edu.tr / sametkavoglu@gmail.com
0212 233 0447

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>

 

                      Dr. Öğr. Üyesi Ergün KÖKSOY

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon

: Halkla İlişkiler Anabilim Dalı
: İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
: Kocaeli Üniversitesi İletişim Bilimleri
: İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
: İletişim Bilimi,Halkla İlişkiler,Siyasal İletişim,Kamu
Diplomasisi,Marka İletişimi

koksoy7@gmail.com
: 0212 233 0447 / 216

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>

 

 

Arş. Gör. Dr. Rafet Aykut AKAY                   

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
E-posta
Telefon
 

: Halkla İlişkiler Anabilim Dalı
: Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
: Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler
: Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler
: Siyasal İletişim, Medya ve iletişim, Etkinlik Yönetimi
rakay@marmara.edu.tr
: 0212 233 0447 / 175

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >> 

 

  Arş. Gör. Dr. Zühal AKBAYIR                       

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon
 

: Halkla İlişkiler Anabilim Dalı
: İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler
: Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler
: Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler
: İletişim Yaklaşımı, İşveren Markalaması, Blog Uygulamaları

zuhalakbayir@yahoo.com
: 0212 233 0447 / 162

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >

 

  Arş. Gör. Dr. Hamide Dilek EYÜBOĞLU

Anabilim Dalı

Lisans

Yüksek Lisans

Doktora

Çalışma Alanları

Görevler

E-posta

Telefon

 

: Halkla İlişkiler Anabilim Dalı
: Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
: Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler
: Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler
: Sponsorluk, İletişim Kuramları, Kriz İletişimi

desenel@marmara.edu.tr
: 0212 233 0447 / 156

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >> 

 

 

 

Arş. Gör. Deniz GÜVEN                          

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon
 

: Halkla İlişkiler Anabilim Dalı
: Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
: Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
: Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
: Reklam Müzikleri, Marka, Müzik İletişim

deniz.guvenn@gmail.com
: 0212 233 0447 / 132

 

    

   

Arş. Gör. Celil ÜNAL (ÖYP)                   

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon
 

: Halkla İlişkiler Anabilim Dalı
: Kadir Has Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
: Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım

: Argümantasyon, Sosyal Sorun Yönetimi, Siyasal İletişim

: celil.unal@marmara.edu.tr
: 0212 233 0447 / 132

 

 

   

Arş. Gör. İbrahim HANAVCI (ÖYP)                  

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon
 

: Halkla İlişkiler Anabilim Dalı

: Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler
: Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler
:


 

   

Arş. Gör. Ümit SARIGÖL            

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon
 

: Halkla İlişkiler Anabilim Dalı   

Arş. Gör. Ali Kerem İNGEÇ        

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon
 

: Halkla İlişkiler Anabilim Dalı
: Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema 
: Marmara Üniversitesi, Sosyal bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler
: Marmara Üniversitesi, Sosyal bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler
: Siyasal İletişim, İletişim Sosyolojisi, Kamu Diplomasisi

: kerem.ingec@marmara.edu.tr


    Arş. Gör. Anıl Uğur OĞUZCAN (ÖYP)                     

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon
 

:Reklamcılık ve Tanıtım Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı

 

  Prof. Dr. Nurhan TOSUN               

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon
 

: Reklamcılık ve Tanıtım Anabilim Dalı
: Marmara Üniversitesi Basın Yayın Y.O RD-Tv   
: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Rd-Tv  
: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Halkla İlişkiler   
: Bütünleşik Pazarlama İletişimi, Marka Yönetimi, Reklam, Halkla İlişkiler
: Reklamcılık ve Tanıtım Anabilim Dalı Başkanı
nurhantosun@marmara.edu.tr
: 0212 233 0447 / 189

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>   

 

Öğretim Üyeleri

 

  Prof. Dr. Kıvanç Nazlım TÜZEL URALTAŞ                 

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Doçentlik Konusu
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon
 

: Reklamcılık ve Tanıtım Anabilim Dalı
: Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım   
: Marmara Üniversitesi Reklamcılık ve Tanıtım  
: Marmara Üniversitesi Reklamcılık ve Tanıtım   
: İletişim Temelli Hizmet Pazarlaması
: Pazarlama İletişimi, Elektronik Perakendecilik, Satış Teşvik

ntuzel@marmara.edu.tr
: 0212 233 0447 /

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>   

 

  Doç. Dr. Alparslan NAS                      

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon
 

: Reklamcılık ve Tanıtım Anabilim Dalı
: Sabancı Üniversitesi Kültürel Çalışmalar 
: Sabancı Üniversitesi Kültürel Çalışmalar
: Marmara Üniversitesi Reklamcılık ve Tanıtım
: Görsel Kültür, Reklam ve Kültür, Reklam Felsefesi, Medya Antropolojisi
: Erasmus Bölüm Koordinatörü
alparslannas@yandex.com
: 0212 233 0447 / 133 

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>

 

  Dr. Öğr. Üyesi Betül ÖZKAYA                   

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
E-posta
Telefon
 

: Reklamcılık ve Tanıtım Anabilim Dalı
: Hacettepe Üniversitesi İşletme Yönetimi   
: Hacettepe Üniversitesi İşletme  
: Marmara Üniversitesi Ekonometri/İstatistik   
: Reklam Araştırmaları, Sosyal Medya Araştırmaları, Pazarlama İletişimi.…
betulozkaya@marmara.edu.tr
: 0212 233 0447 / 180

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>   

  

  Dr. Öğr. Üyesi Leyla Serah BAHADIRLI                      

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon
 

: Reklamcılık ve Tanıtım Anabilim Dalı
: İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık Halkla İlişkiler   
: Nantes Üniversitesi,  Fransa, Bilgi Sistemleri Proje Yönetimi  
: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Reklamcılık    
: Bütünleşik Pazarlama İletişimi, Reklam, Sosyal Medya

sbahadirli@marmara.edu.tr.
: 0212 233 0447 / 171

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>   

 

    Dr. Öğr. Üyesi Sinem GÜDÜM             

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon
 

: Reklamcılık ve Tanıtım Anabilim Dalı
:    
:   
 

 

 

  Öğr. Gör. Dr. Burçin ERTÜRK                    

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon
 

: Reklamcılık ve Tanıtım Anabilim Dalı
: İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi/İktisat   
: İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi/Radyo Televizyon Sinema  
: Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi/Reklamcılık ve Tanıtım   
: Yeni Medya ,Televizyon, Reklamcılık

erturk@superonline.com
: 0212 233 0447 / 162

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>   

 

 

  Arş. Gör. Merve ÇERÇİ MUSTAFAZADE                  

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon
 

: Reklamcılık ve Tanıtım Anabilim Dalı
: İzmir Ekonomi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 
: Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler
: Hedef Kitle Analizi, Halkla İlişkilerde Nicel Araştırma Yöntemleri

: merve.cerci@marmara.edu.tr
: 0212 233 0447 / 207

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>   

 

 

    Arş. Gör. Yelda ÜLKER (ÖYP)                     

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon
 

: Reklamcılık ve Tanıtım Anabilim Dalı
: İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık Bölümü
: Marmara Üniversitesi Reklamcılık ve Tanıtım
: Marmara Üniversitesi Reklamcılık ve Tanıtım
: Marka Yönetimi, Reklam, Pazarlama İletişimi
: Marmara Radyosu Koordinatörlüğü 
: yeldaulker@hotmail.com
: 0212 233 0447 /  116

 

 

 

 

Arş. Gör. Erdem Varol (ÖYP)     

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon
 

: Halkla İlişkiler Anabilim Dalı
: Ege Üniversitesi Gazetecilik Bölümü
: Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım

: Kent kültürü, Tüketim kültürü, kültürel çalışmalar, iletişim bilimleri
: Marmara Medya Merkezi Fotoğraf Birimi Koordinatörü 
erdem.varol@marmara.edu.tr
: 0212 233 0447 / 170


    Arş. Gör. İbrahim KİÇİR (ÖYP)                     

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon
 

: Reklamcılık ve Tanıtım Anabilim Dalı
: Bahçeşehir Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü
: Marmara Üniversitesi Reklamcılık ve Tanıtım

: Siyasal İletişim, Dilbilim, Tüketici Davranışları ve Tüketim Kültürü

: ibrahim.kicir@marmara.edu.tr


    Arş. Gör. Damla KARŞI CESUR (ÖYP)                     

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon
 :Kişilerarası İletişim Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı 

    Prof. Dr. Serhat ULAĞLI

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Doçentlik Alanı
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon
 

: Kişilerarası İletişim Anabilim Dalı
: Cumhuriyet Üniversitesi
: Université de Toulouse Le Mirail. Fransa 
: Université de Toulouse Le Mirail. Fransa
: İletişim Bilimleri

: 0212 233 0447 / 

 serhatulagli@hotmail.com

 

  

Öğretim Üyeleri 

    Prof. Dr. Giray Saynur Derman

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Doçentlik Alanı
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon
 

: Kişilerarası İletişim Anabilim Dalı
:Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi
: Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Marmara Üniversitesi İşletme Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi
: Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
: Siyasi Tarih, Uluslararası İlişkiler
: Siyasal İletişim, Siyasal Tarih, Uluslararası İlişkiler, Türk Dış Politikası, Rus Dış Politikası, Medyada Kimlik Temsili

 saynurb@marmara.edu.tr

 

  Doç. Dr. Emel POYRAZ    

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Doçentlik Alanı
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon
 

: Kişilerarası İletişim Anabilim Dalı
: Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
: Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü
: Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

: Siyasal İletişim, İletişim Psikolojisi, Türkiye-AB İlişkileri
: Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı
emelpo@yahoo.com
: 0212 233 0447 / 214

 

 

 

  Doç. Dr. Şeyda AKYOL                            

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları

Görevler
E-posta
Telefon
 

: Kişilerarası İletişim Anabilim Dalı
: İstanbul Üniversitesi Kütüphanaecilik
: Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler   
: Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler
: Kişilerarası İletişim, Kültürlerarası İletişim, Sosyal Psikoloji

 sakyol@marmara edu.tr.
: 0212 233 0447 / 147

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>  

 

    Dr. Öğr. Ü. Emel YILMAZ                          

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon
 

: Kişilerarası İletişim Anabilim Dalı
: Marmara Üniversitesi, Gazetecilik ve Halkla İlişkiler
: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ens. Halkla İlişkiler ve Tanıtım   
: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ens. Halkla İlişkiler ve Tanıtım
: Kişilerarası İletişim, Halkla İlişkiler, İnsan Kaynakları, Sosyal Psikoloji
:
: emelyilmaz@marmara.edu.tr
: 0212 233 0447 / 

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>  

 

  Arş. Gör. Dr. Figen ALGÜL                             

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon
 

: Kişilerarası İletişim Anabilim Dalı
: Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
: Marmara Üniversitesi SBE Radyo TV   
: Marmara Üniversitesi SBE Radyo TV
: Medya ve Toplum, Kültürlerarası İletişim, Siyasal İletişim
:
figenalgul@marmara.edu.tr
: 0212 233 0447 / 159

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>  

 

  Arş. Gör. Hüseyin ŞAHİN                               

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon
 

: Kişilerarası İletişim Anabilim Dalı
: Doğu Akdeniz Halkla İlişkiler Reklamcılık
: Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler
:

:
: huseyin571@hotmail.com
: 0212 233 0447 /

 

 

  Arş. Gör. Mehmet Serhan TEZGEÇ                               

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon
 

: Kişilerarası İletişim Anabilim Dalı
: İzmir Ekonomi üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
: Marmara Üniversitesi Kişilerarası İletişim
:
: Kişilerarası İletişim
:
mehmet.tezgec@marmara.edu.tr
: 0212 233 0447 / 132

 

    Arş. Gör. Esra DEMİRCİ (ÖYP)                     

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon
 


::

 

Araştırma Yöntemleri Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı

  Doç. Dr. Hediyetullah AYDENİZ                              

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon
 

: Araştırma Yöntemleri Anabilim Dalı
: İstanbul Üniversitesi İletişim Fak. Gazetecilik Bölümü
: İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Anabilim Dalı   
: İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Anabilim Dalı
: İletişim ve Medya Çalışmaları, Bilgi ve Enformasyon Üretimi, Entelektüeller

haydeniz@marmara.edu.tr
: 0212 233 0447 / 118

 Öğretim Üyeleri

  Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim ZEYTİN                            

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon
 

: Araştırma Yöntemleri Anabilim Dalı
: İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü
:   
: İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım 
: Marka İletişimi, Stratejik Marka Yönetimi, Marka Değer Ölçümlemeleri

halilzeytin@yahoo.com
: 0212 233 0447 /

 

  Arş. Gör. Dr. Yeliz KUŞAY                              

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon
 

: Araştırma Yöntemleri Anabilim Dalı
: Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
: Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler   
: Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler
: Halkla İlişkiler, Kriz iletişimi, Sosyal Medya
:
ykusay@marmara.edu.tr
: 0212 233 0447 / 155

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>  

 

  Arş. Gör. Barış TAVUKÇUOĞLU                               

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon
 

: Araştırma Yöntemleri Anabilim Dalı
: Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
: Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler   
: Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler
: Sosyal Girişimcilik, Toplumsal Gelişim, İnsan Hakları
:
tavukcuoglubaris@marmara.edu.tr
: 0212 233 0447 / 198

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>  

 

 

    Arş. Gör. Sümeyra TÜZÜN                              

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon
 

: Araştırma Yöntemleri Anabilim Dalı
:

 


  


 


Bu sayfa Halkla İlişkiler ve Tanıtım tarafından en son 01.10.2018 16:47:43 tarihinde güncellenmiştir.