Akademik Kadro

 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Cengiz Anık   Prof. Dr. Cengiz ANIK         

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Doçentlik Alanı
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon
 

: Halkla İlişkiler Anabilim Dalı
: Ankara Üniversitesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler
: Gazi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
: Gazi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
: Siyasal İletişim ve İletişim Sosyolojisi
: Halkla İlişkiler, Yöntembilim, İletişim Bilimi, Siyasal İletişim

cengizanik61@gmail.com  / canik@marmara.edu.tr
: 0212 233 0447 / 

 

Bölüm Başkan Yardımcıları

  Doç. Dr. Emel POYRAZ    

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Doçentlik Alanı
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon
 

: Kişilerarası İletişim Anabilim Dalı
: Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
: Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü
: Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

: Siyasal İletişim, İletişim Psikolojisi, Türkiye-AB İlişkileri
: Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, 
emelpo@yahoo.com
: 0212 233 0447 /

 


  Doç. Dr. Ayşe Gül SONCU                

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon
 

: Halka İlişkiler Anabilim Dalı
: Gazi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
: Gazi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
: Gazi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
: Siyasal İletişim, Kimlik, Liderlik, Halkla İlişkiler
: Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı
agulsoncu@gmail.com  
: 0212 233 0447 /

 

 

Halkla İlişkiler Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı

  Prof. Dr. Cengiz ANIK         

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Doçentlik Alanı
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon
 

: Halkla İlişkiler Anabilim Dalı
: Ankara Üniversitesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler
: Gazi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
: Gazi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
: Siyasal İletişim ve İletişim Sosyolojisi
: Halkla İlişkiler, Yöntembilim, İletişim Bilimi, Siyasal İletişim

cengizanik61@gmail.com
: 0212 233 0447 / 1845

 Öğretim Üyeleri

  Prof. Dr. Melda CİNMAN    

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Doçentlik Alanı
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon
 

: Halkla İlişkiler Anabilim Dalı
: İ.İ.T.İ.A. Şişli İktisadi ve Ticari İlimler Yüksek Okulu
: İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Siyaset İlmi Enstitüsü
: İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Enstitüsü

: Siyasal İletişim, Görsel İletişim, Sağlık İletişimi

mcsimsek@marmara.edu.tr
: 0212 233 0447 / 1164

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >> 

 

  Prof. Dr. Filiz BALTA PELTEKOĞLU       

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Doçentlik Alanı
Çalışma Alanları

 

E-posta

Telefon

 

: Halkla İlişkiler Anabilim Dalı
: İ.T.İ.A. Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu
: 1982-İstanbul Üniversitesi; Gazetecilik ve Halkla İlişkiler
: 1988-Marmara Üniversitesi; RdTV, Gazetecilik ve Halkla İlişkiler
: 1993-Uygulamalı İletişim
: Halkla İlişkiler, Algı Yönetimi, İletişim, Etik


filiz@marmara.edu.tr
: 0212 233 0447 / 1850

 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >> 

 

  Prof. Dr. Emel KARAYEL BİLBİL         

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Doçentlik Alanı
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon
 

: Halkla İlişkiler Anabilim Dalı
: Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi
: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

: Halkla İlişkiler Teorisi, Marka Yönetimi, Yeni Medya

emelkarayel@marmara.edu.tr
: 0212 233 0447 / 1171

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >> 

 

  Prof. Dr. Ebru ÖZGEN             

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Doçentlik Alanı
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon 

: Halkla İlişkiler Anabilim Dalı
: Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
: Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler
: Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler

: Halkla İlişkiler, Sosyal Medya, Örgütsel Davranış
:
eozgen@marmara.edu.tr
: 0212 233 0447 / 1849

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>

 

  Doç. Dr. Gözde YILMAZ           

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Doçentlik Alanı
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon
 

: Halkla İlişkiler Anabilim Dalı
: Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
: İstanbul Üniversitesi End. İlişkileri ve İ.K. Yönetimi
: İstanbul Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi
: Yönetim Organizasyon
: Kişilerarası İletişim, Örgütsel Davranış, Kurum İçi İletişim, Halkla İlişkiler

gozdeyilmaz76@yahoo.com
: 0212 233 0447 / 1214

 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >> 

 

  Doç. Dr. Ayda UZUNÇARŞILI SOYDAŞ               

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Doçentlik Konusu
Çalışma Alanları
E-posta
Telefon
 

: Halkla İlişkiler Anabilim Dalı
: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi
: İstanbul Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi
: Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
: Uygulamalı İletişim
: Kültürlerarası İletişim ve Yönetim, Halkla İlişkiler, Kurumsal İletişim
aydaus@marmara.edu.tr
: 0212 233 0447 / 1164

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >> 

 

  Doç. Dr. Ayşe Gül SONCU                

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon
 

: Halka İlişkiler Anabilim Dalı
: Gazi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
: Gazi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
: Gazi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
: Siyasal İletişim, Kimlik, Liderlik, Halkla İlişkiler
: Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı
agulsoncu@gmail.com  
: 0212 233 0447 / 1863

 

  

  Dr. Öğr. Üyesi Samet KAVOĞLU

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon

: Halkla İlişkiler Anabilim Dalı
: Ankara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
: Trakya Üniversitesi İşletme
: Gazi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
: Kamu Diplomasisi, Siyasal İletişim, İtibar Yönetimi

samet.kavoglu@marmara.edu.tr / sametkavoglu@gmail.com
0212 233 0447 / 1864

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>

 

                      Dr. Öğr. Üyesi Ergün KÖKSOY

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon

: Halkla İlişkiler Anabilim Dalı
: İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
: Kocaeli Üniversitesi İletişim Bilimleri
: İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
: İletişim Bilimi,Halkla İlişkiler,Siyasal İletişim,Kamu
Diplomasisi,Marka İletişimi

koksoy7@gmail.com
: 0212 233 0447 / 1216

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>

 

  Dr.Öğr.Üyesi Figen ALGÜL                             

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon
 

: Halkla İlişkiler Anabilim Dalı
: Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
: Marmara Üniversitesi SBE Radyo TV   
: Marmara Üniversitesi SBE Radyo TV
: Medya ve Toplum, Kültürlerarası İletişim, Siyasal İletişim
:
figenalgul@marmara.edu.tr
: 0212 233 0447 /

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>  

 

 

 

Arş. Gör. Dr. Rafet Aykut AKAY                   

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
E-posta
Telefon
 

: Halkla İlişkiler Anabilim Dalı
: Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
: Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler
: Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler
: Siyasal İletişim, Medya ve iletişim, Etkinlik Yönetimi
rakay@marmara.edu.tr
: 0212 233 0447 / 1839

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >> 

 

  Arş. Gör. Dr. Zühal AKBAYIR                       

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon
 

: Halkla İlişkiler Anabilim Dalı
: İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler
: Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler
: Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler
: İletişim Yaklaşımı, İşveren Markalaması, Blog Uygulamaları

zuhalakbayir@yahoo.com
: 0212 233 0447 / 1155

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >

 

  Arş. Gör. Dr. Hamide Dilek EYÜBOĞLU

Anabilim Dalı

Lisans

Yüksek Lisans

Doktora

Çalışma Alanları

Görevler

E-posta

Telefon

 

: Halkla İlişkiler Anabilim Dalı
: Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
: Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler
: Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler
: Sponsorluk, İletişim Kuramları, Kriz İletişimi

desenel@marmara.edu.tr
: 0212 233 0447 / 1834

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >> 

 

 

 

Arş. Gör. Deniz GÜVEN                          

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon
 

: Halkla İlişkiler Anabilim Dalı
: Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
: Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
: Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
: Reklam Müzikleri, Marka, Müzik İletişim

deniz.guvenn@gmail.com
: 0212 233 0447 /

 

 

   

Arş. Gör. İbrahim HANAVCI (ÖYP)                  

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon
 

: Halkla İlişkiler Anabilim Dalı
: Erciyes Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
: Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler
: Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler
: Yeni Medya Çalışmaları, İletişim Sosyolojisi
:
: ibrahimhanavci@gmail.com
: 0212 233 0447 /

 

   

Arş. Gör. Ümit SARIGÖL            

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon
 

: Halkla İlişkiler Anabilim Dalı


: 0212 233 0447 /1801


   

Arş. Gör. Ali Kerem İNGEÇ        

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon
 

: Halkla İlişkiler Anabilim Dalı
: Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema 
: Marmara Üniversitesi, Sosyal bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler
: Marmara Üniversitesi, Sosyal bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler
: Siyasal İletişim, İletişim Sosyolojisi, Kamu Diplomasisi

: kerem.ingec@marmara.edu.tr
: 0212 233 0447 /


    Arş. Gör. Anıl Uğur OĞUZCAN (ÖYP)                     

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları


Görevler
E-posta
Telefon
 

: Halkla İlişkiler Anabilim Dalı
: Yaşar Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
: Giresun Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
: Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler
: Halkla İlişkiler, Sosyal Sorumluluk, İletişim Yönetimi, Yerel Yönetimde Halkla İlişkiler

anil.oguzcan@marmara.edu.tr
: 0212 233 0447 /1155


Reklamcılık ve Tanıtım Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı

 

  Prof. Dr. Nurhan TOSUN               

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon
 

: Reklamcılık ve Tanıtım Anabilim Dalı
: Marmara Üniversitesi Basın Yayın Y.O RD-Tv   
: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Rd-Tv  
: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Halkla İlişkiler   
: Bütünleşik Pazarlama İletişimi, Marka Yönetimi, Reklam, Halkla İlişkiler
: Reklamcılık ve Tanıtım Anabilim Dalı Başkanı
nurhantosun@marmara.edu.tr
: 0212 233 0447 /

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>   

 

Öğretim Üyeleri

 

  Prof. Dr. Kıvanç Nazlım TÜZEL URALTAŞ                 

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Doçentlik Konusu
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon
 

: Reklamcılık ve Tanıtım Anabilim Dalı
: Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım   
: Marmara Üniversitesi Reklamcılık ve Tanıtım  
: Marmara Üniversitesi Reklamcılık ve Tanıtım   
: İletişim Temelli Hizmet Pazarlaması
: Pazarlama İletişimi, Elektronik Perakendecilik, Satış Teşvik

ntuzel@marmara.edu.tr
: 0212 233 0447 / 1847

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>   

 

  Doç. Dr. Alparslan NAS                      

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon
 

: Reklamcılık ve Tanıtım Anabilim Dalı
: Sabancı Üniversitesi Kültürel Çalışmalar 
: Sabancı Üniversitesi Kültürel Çalışmalar
: Marmara Üniversitesi Reklamcılık ve Tanıtım
: Görsel Kültür, Reklam ve Kültür, Reklam Felsefesi, Medya Antropolojisi
: Erasmus Bölüm Koordinatörü
alparslannas@yandex.com
: 0212 233 0447 / 1803

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>

 

  Dr. Öğr. Üyesi Betül ÖZKAYA                   

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
E-posta
Telefon
 

: Reklamcılık ve Tanıtım Anabilim Dalı
: Hacettepe Üniversitesi İşletme Yönetimi   
: Hacettepe Üniversitesi İşletme  
: Marmara Üniversitesi Ekonometri/İstatistik   
: Reklam Araştırmaları, Sosyal Medya Araştırmaları, Pazarlama İletişimi.…
betulozkaya@marmara.edu.tr
: 0212 233 0447 / 1180

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>   

  

  Dr. Öğr. Üyesi Leyla Serah BAHADIRLI                      

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon
 

: Reklamcılık ve Tanıtım Anabilim Dalı
: İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık Halkla İlişkiler   
: Nantes Üniversitesi,  Fransa, Bilgi Sistemleri Proje Yönetimi  
: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Reklamcılık    
: Bütünleşik Pazarlama İletişimi, Reklam, Sosyal Medya

sbahadirli@marmara.edu.tr
: 0212 233 0447 /

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>   

 

    Dr. Öğr. Üyesi Sinem GÜDÜM             

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon
 

: Reklamcılık ve Tanıtım Anabilim Dalı
: Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
: Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Çalışmaları
: Marmara Üniversitesi Reklamcılık ve Tanıtım
: Yeni medya reklamcılığı, simulasyon ve değişen kontrol metotları

sinemgudum@yahoo.com
: 0212 233 0447 /1826

 

 

 

  Öğr. Gör. Dr. Burçin ERTÜRK                    

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon
 

: Reklamcılık ve Tanıtım Anabilim Dalı
: İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi/İktisat   
: İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi/Radyo Televizyon Sinema  
: Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi/Reklamcılık ve Tanıtım   
: Yeni Medya ,Televizyon, Reklamcılık

erturk@superonline.com
: 0212 233 0447 /

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>   

 

 

  Arş. Gör. Merve ÇERÇİ MUSTAFAZADE                  

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon
 

: Reklamcılık ve Tanıtım Anabilim Dalı
: İzmir Ekonomi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 
: Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler
: Hedef Kitle Analizi, Halkla İlişkilerde Nicel Araştırma Yöntemleri

: merve.cerci@marmara.edu.tr
: 0212 233 0447 / 1207

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>   

 

 

    Arş. Gör. Yelda ÜLKER (ÖYP)                     

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon
 

: Reklamcılık ve Tanıtım Anabilim Dalı
: İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık Bölümü
: Marmara Üniversitesi Reklamcılık ve Tanıtım
: Marmara Üniversitesi Reklamcılık ve Tanıtım
: Marka Yönetimi, Reklam, Pazarlama İletişimi
: Marmara Radyosu Koordinatörlüğü 
: yeldaulker@hotmail.com
: 0212 233 0447 / 

 

 

 

 

Arş. Gör. Erdem Varol (ÖYP)     

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon
 

: Halkla İlişkiler Anabilim Dalı
: Ege Üniversitesi Gazetecilik Bölümü
: Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım

: Kent kültürü, Tüketim kültürü, kültürel çalışmalar, iletişim bilimleri
: Marmara Medya Merkezi Fotoğraf Birimi Koordinatörü 
erdem.varol@marmara.edu.tr
: 0212 233 0447 /

 

    Arş. Gör. Damla KARŞI CESUR (ÖYP)                     

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon
 

: Halkla İlişkiler Anabilim Dalı
: Kadir Has Üniversitesi Reklamcılık
: Sakarya Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
: Marmara Üniversitesi Reklamcılık ve Tanıtım
: Reklam, tüketim, lüks tüketim, tüketici davranışları

dcesur@marmara.edu.tr
: 0212 233 0447 /
Kişilerarası İletişim Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı 

    Prof. Dr. Serhat ULAĞLI

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Doçentlik Alanı
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon
 

: Kişilerarası İletişim Anabilim Dalı
: Cumhuriyet Üniversitesi
: Université de Toulouse Le Mirail. Fransa 
: Université de Toulouse Le Mirail. Fransa
: İletişim Bilimleri

: 0212 233 0447 / 

 serhatulagli@hotmail.com

 

  

Öğretim Üyeleri 

    Prof. Dr. Giray Saynur Derman

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Doçentlik Alanı
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon
 

: Kişilerarası İletişim Anabilim Dalı
:Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi
: Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Marmara Üniversitesi İşletme Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi
: Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
: Siyasi Tarih, Uluslararası İlişkiler
: Siyasal İletişim, Siyasal Tarih, Uluslararası İlişkiler, Türk Dış Politikası, Rus Dış Politikası, Medyada Kimlik Temsili
: saynurb@marmara.edu.tr

: 0212 233 0447 /

 

  Doç. Dr. Emel POYRAZ    

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Doçentlik Alanı
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon
 

: Kişilerarası İletişim Anabilim Dalı
: Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
: Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü
: Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

: Siyasal İletişim, İletişim Psikolojisi, Türkiye-AB İlişkileri
: Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı
emelpo@yahoo.com
: 0212 233 0447 / 1841

 

 

 

  Doç. Dr. Şeyda AKYOL                            

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları

Görevler
E-posta
Telefon
 

: Kişilerarası İletişim Anabilim Dalı
: İstanbul Üniversitesi Kütüphanaecilik
: Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler   
: Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler
: Kişilerarası İletişim, Kültürlerarası İletişim, Sosyal Psikoloji

 sakyol@marmara edu.tr.
: 0212 233 0447 / 1147

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>  

 

    Dr. Öğr. Ü. Emel YILMAZ                          

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon
 

: Kişilerarası İletişim Anabilim Dalı
: Marmara Üniversitesi, Gazetecilik ve Halkla İlişkiler
: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ens. Halkla İlişkiler ve Tanıtım   
: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ens. Halkla İlişkiler ve Tanıtım
: Kişilerarası İletişim, Halkla İlişkiler, İnsan Kaynakları, Sosyal Psikoloji
:
: emelyilmaz@marmara.edu.tr
: 0212 233 0447 / 1827

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>  

 

  Arş. Gör. Hüseyin ŞAHİN                               

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon
 

: Kişilerarası İletişim Anabilim Dalı
: Doğu Akdeniz Halkla İlişkiler Reklamcılık
: Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler
:

:
: huseyin571@hotmail.com
: 0212 233 0447 /

 

 

  Arş. Gör. Mehmet Serhan TEZGEÇ                               

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon
 

: Kişilerarası İletişim Anabilim Dalı
: İzmir Ekonomi üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
: Marmara Üniversitesi Kişilerarası İletişim
:
: Kişilerarası İletişim
:
mehmet.tezgec@marmara.edu.tr
: 0212 233 0447 / 1838

 

    Arş. Gör. Esra DEMİRCİ (ÖYP)                     

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon
 

: Kişilerarası İletişim
: Selçuk üniversitesi Halkla Iliskiler ve Tanıtım
: Marmara Üniversitesi Kişilerarası İletişim
: Marmara Üniversitesi Kişilerarası İletişim
: Sosyal Medya Çalışmaları, Göstergebilimi, Sosyal Psikoloji
:
esraaksoydem@gmail.com

: 0212 233 0447 /1835

 

Araştırma Yöntemleri Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı

  Doç. Dr. Hediyetullah AYDENİZ                              

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon
 

: Araştırma Yöntemleri Anabilim Dalı
: İstanbul Üniversitesi İletişim Fak. Gazetecilik Bölümü
: İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Anabilim Dalı   
: İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Anabilim Dalı
: İletişim ve Medya Çalışmaları, Bilgi ve Enformasyon Üretimi, Entelektüeller

haydeniz@marmara.edu.tr
: 0212 233 0447 /

 Öğretim Üyeleri

  Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim ZEYTİN                            

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon
 

: Araştırma Yöntemleri Anabilim Dalı
: İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü
:   
: İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım 
: Marka İletişimi, Stratejik Marka Yönetimi, Marka Değer Ölçümlemeleri

halilzeytin@yahoo.com
: 0212 233 0447 / 1859

 

  Arş. Gör. Dr. Yeliz KUŞAY                              

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon
 

: Araştırma Yöntemleri Anabilim Dalı
: Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
: Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler   
: Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler
: Halkla İlişkiler, Kriz iletişimi, Sosyal Medya
:
ykusay@marmara.edu.tr
: 0212 233 0447 / 1155

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>  

 

  Arş. Gör. Barış TAVUKÇUOĞLU                               

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon
 

: Araştırma Yöntemleri Anabilim Dalı
: Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
: Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler   
: Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler
: Sosyal Girişimcilik, Toplumsal Gelişim, İnsan Hakları
:
tavukcuoglubaris@marmara.edu.tr
: 0212 233 0447 /

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>  

 

 

    Arş. Gör. Sümeyra TÜZÜN                              

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon
 

: Araştırma Yöntemleri Anabilim Dalı
:

: 0212 233 0447 /

 


  


 Bu sayfa Public Relations and Publicity tarafından en son 05.08.2019 22:29:28 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM