Akademik Kadro

 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

Bölüm Başkanı:

 

Prof. Dr. Ebru ÖZGEN   Prof. Dr. Ebru ÖZGEN             

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Doçentlik Alanı
Çalışma Alanları
E-posta
Telefon 

: Halkla İlişkiler Anabilim Dalı
: Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
: Marmara Üniversitesi Sosyal Bil. Ens. Halkla İlişkiler
: Marmara Üniversitesi Sosyal Bil. Ens. Halkla İlişkiler
: Halkla İlişkiler
: Halkla İlişkiler, Bilim İletişimi, Sürdürülebilirlik ve İletişimi
: eozgen@marmara.edu.tr
: 0 216 777 20 00 / 2063

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>

 

Bölüm Başkanı Yardımcısı:

 

  Doç. Dr. Betül ÖZKAYA                   

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
E-posta
Telefon
 

: Reklamcılık ve Tanıtım Anabilim Dalı
: Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme
: Hacettepe Üniversitesi İşletme  
: Marmara Üniversitesi Ekonometri/İstatistik   
: Reklam Araştırmaları, Dijital Pazarlama İletişimi, Araştırma Yöntemleri
betulozkaya@marmara.edu.tr
: 0 216 777 20 00 / 2153

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>   

 

Halkla İlişkiler Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı

 

Prof. Dr. Ebru ÖZGEN   Prof. Dr. Ebru ÖZGEN             

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Doçentlik Alanı
Çalışma Alanları
E-posta
Telefon 

: Halkla İlişkiler Anabilim Dalı
: Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
: Marmara Üniversitesi Sosyal Bil. Ens. Halkla İlişkiler
: Marmara Üniversitesi Sosyal Bil. Ens. Halkla İlişkiler
: Halkla İlişkiler
: Halkla İlişkiler, Bilim İletişimi, Sürdürülebilirlik ve İletişimi
eozgen@marmara.edu.tr
: 0 216 777 20 00 / 2063

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>

 

Öğretim Üyeleri

 

  Prof. Dr. Cengiz ANIK         

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Doçentlik Alanı
Çalışma Alanları
E-posta
Telefon
 

: Halkla İlişkiler Anabilim Dalı
: Ankara Üniversitesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler
: Gazi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
: Gazi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
: Siyasal İletişim ve İletişim Sosyolojisi
: Halkla İlişkiler, Yöntembilim, İletişim Bilimi, Siyasal İletişim
cengizanik61@gmail.com
: 0 216 777 20 00 / 2064

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >> 

 

  Prof. Dr. Filiz BALTA PELTEKOĞLU       

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Doçentlik Alanı
Çalışma Alanları

 

E-posta

Telefon

 

: Halkla İlişkiler Anabilim Dalı
: İ.T.İ.A. Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu
: 1982-İstanbul Üniversitesi; Gazetecilik ve Halkla İlişkiler
: 1988-Marmara Üniversitesi; RdTV, Gazetecilik ve Halkla İlişkiler
: 1993-Uygulamalı İletişim
: Halkla İlişkiler, Algı Yönetimi, İletişim, Etik


filiz@marmara.edu.tr
: 0 216 777 20 00 / 2072

 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >> 

 

  Prof. Dr. Emel KARAYEL BİLBİL         

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Doçentlik Alanı
Çalışma Alanları
E-posta
Telefon
 

: Halkla İlişkiler Anabilim Dalı
: Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi
: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

: Halkla İlişkiler Teorisi, Marka Yönetimi, Yeni Medya
emelkarayel@marmara.edu.tr
: 0 216 777 20 00 / 2065

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >> 

 

  Doç. Dr. Gözde YILMAZ           

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Doçentlik Alanı
Çalışma Alanları
E-posta
Telefon
 

: Halkla İlişkiler Anabilim Dalı
: Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
: İstanbul Üniversitesi End. İlişkileri ve İ.K. Yönetimi
: İstanbul Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi
: Yönetim Organizasyon
: Kişilerarası İletişim, Örgütsel Davranış, Kurum İçi İletişim, Halkla İlişkiler
gozdeyilmaz76@yahoo.com
: 0 216 777 20 00 / 2109

 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >> 

a>

 

  Doç. Dr. Ayşe Gül SONCU                

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
E-posta
Telefon
 

: Halka İlişkiler Anabilim Dalı
: Gazi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
: Gazi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
: Gazi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
: Siyasal İletişim, Kimlik, Liderlik, Halkla İlişkiler
agulsoncu@gmail.com  
: 0 216 777 20 00 / 2092

 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >> 

  

    Doç. Dr. Samet KAVOĞLU

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
E-posta
Telefon

: Halkla İlişkiler Anabilim Dalı
: Ankara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
: Trakya Üniversitesi İşletme
: Gazi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
: Kamu Diplomasisi, Siyasal İletişim, İtibar Yönetimi
samet.kavoglu@marmara.edu.tr
: 0 216 777 20 00 / 2104

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>

 

Zuhal Akbayır   Doç. Dr. Zühal AKBAYIR                       

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
E-posta
Telefon
 

: Halkla İlişkiler Anabilim Dalı
: İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler
: Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler
: Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler
: Halkla İlişkiler, Dijital Halkla İlişkiler, Sosyal Sorumluluk
: zuhal.akbayir@marmara.edu.tr
: 0 216 777 20 00 / 2089

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >

 

ergün-köksoy.jpg (22 KB)   Doç. Dr. Ergün KÖKSOY

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
E-posta
Telefon

: Halkla İlişkiler Anabilim Dalı
: İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
: Kocaeli Üniversitesi İletişim Bilimleri
: İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
: Halkla ilişkiler, kamu diplomasisi, marka yönetimi, siyasal iletişim
ergun.koksoy@marmara.edu.tr
: 0 216 777 20 00 / 2103

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>

 

Ali Kerem İngeç  

Doç. Dr. Ali Kerem İNGEÇ        

Anabilim Dalı
Lisans

Yüksek Lisans

Doktora

Çalışma Alanları
E-posta
Telefon
 

: Halkla İlişkiler Anabilim Dalı
:Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve  Sinema 
:Marmara Üniversitesi, Sosyal bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler
: Marmara Üniversitesi, Sosyal bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler
: Siyasal İletişim, İletişim Sosyolojisi, Kamu Diplomasisi
: kerem.ingec@marmara.edu.tr
: 0 216 777 20 00 / 2130

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>

IMG-20230125-WA0014.jpg (76 KB)  

Doç. Dr. Tuba KALÇIK ÜSTÜNDAĞ     

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
E-posta
Telefon
 

: Halkla İlişkiler Anabilim Dalı
: Bilkent Üniversitesi İşletme (İngilizce)  
: Ankara Üniversitesi
: İstanbul Üniversitesi
: Siyasal İletişim, Medya, Halkla İlişkiler
: tkalcik@marmara.edu.tr
: 0 216 777 20 00

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>

 

Figen Algül   Dr. Öğr. Üyesi Figen ALGÜL                             

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
E-posta
Telefon
 

: Halkla İlişkiler Anabilim Dalı
: Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
: Marmara Üniversitesi SBE Radyo TV   
: Marmara Üniversitesi SBE Radyo TV
: Medya ve Toplum, Kültürlerarası İletişim, Siyasal İletişim
figenalgul@marmara.edu.tr
: 0 216 777 20 00 / 2095

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>  

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Rafet Aykut AKAY                   

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
E-posta
Telefon
 

: Halkla İlişkiler Anabilim Dalı
: Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
: Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler
: Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler
: Siyasal İletişim, Medya ve iletişim, Etkinlik Yönetimiı
rakay@marmara.edu.tr
: 0 216 777 20 00 / 2080

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >> 

 

  Arş. Gör. Dr. Hamide Dilek EYÜBOĞLU

Anabilim Dalı

Lisans

Yüksek Lisans

Doktora

Çalışma Alanları

E-posta

Telefon

 

: Halkla İlişkiler Anabilim Dalı

:Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım

:Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler

:Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler

:Sponsorluk, İletişim Kuramları, Kriz İletişimi
 

:desenel@marmara.edu.tr
:0 216 777 20 00 / 2108

 

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >> 

 

   

Arş. Gör. İbrahim HANAVCI (ÖYP)                  

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
E-posta
Telefon
 

: Halkla İlişkiler Anabilim Dalı
: Erciyes Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
: Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler
: Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler
: Yeni Medya Çalışmaları, İletişim Sosyolojisi
: ibrahimhanavci@gmail.com
: 0 216 777 20 00 / 2131

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>

 

   

Arş. Gör. Ümit SARIGÖL            

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
E-posta
Telefon
 

: Halkla İlişkiler Anabilim Dalı





: 0 216 777 20 00 / 2081

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>

   

Reklamcılık ve Tanıtım Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı

 

  Prof. Dr. Kıvanç Nazlım TÜZEL URALTAŞ                 

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Doçentlik Konusu
Çalışma Alanları
E-posta
Telefon
 

: Reklamcılık ve Tanıtım Anabilim Dalı
: Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım   
: Marmara Üniversitesi Reklamcılık ve Tanıtım  
: Marmara Üniversitesi Reklamcılık ve Tanıtım   
: İletişim Temelli Hizmet Pazarlaması
: Pazarlama İletişimi, Elektronik Perakendecilik, Satış Teşvik
ntuzel@marmara.edu.tr
: 0 216 777 20 00 / 2067

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>   

 

Öğretim Üyeleri

 

  Doç. Dr. Alparslan NAS                      

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
E-posta
Telefon
 

: Reklamcılık ve Tanıtım Anabilim Dalı
: Sabancı Üniversitesi Kültürel Çalışmalar 
: Sabancı Üniversitesi Kültürel Çalışmalar
: Marmara Üniversitesi Reklamcılık ve Tanıtım
: Marka ve Tüketim Kültürü, Reklam Çözümlemesi, Kültürel Çalışmalar, Eleştirel Medya Çalışmaları
: alparslan.nas@marmara.edu.tr
: 0 216 777 20 00 / 2090

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>

 

  Doç. Dr. Betül ÖZKAYA                   

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
E-posta
Telefon
 

: Reklamcılık ve Tanıtım Anabilim Dalı
: Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme
: Hacettepe Üniversitesi İşletme  
: Marmara Üniversitesi Ekonometri/İstatistik   
: Reklam Araştırmaları, Dijital Pazarlama İletişimi, Araştırma Yöntemleri
betulozkaya@marmara.edu.tr
: 0 216 777 20 00 / 2153

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>   

 

  Doç. Dr. Merve ÇERÇİ SEVGİ                

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
E-posta
Telefon
 

: Reklamcılık ve Tanıtım Anabilim Dalı
: İzmir Ekonomi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık & Psikoloji
: Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler
: Marmara Üniversitesi Reklamcılık ve Tanıtım
: Tüketici Davranışları, Normal Olmayan Tüketim Alışkanlıkları
: merve.cerci@marmara.edu.tr
: 0 216 777 20 00 / 2088

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>   

 

    Dr. Öğr. Üyesi Sinem GÜDÜM             

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
E-posta
Telefon
 

: Reklamcılık ve Tanıtım Anabilim Dalı
: Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
: Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Çalışmaları
: Marmara Üniversitesi Reklamcılık ve Tanıtım
: Yeni medya reklamcılığı, simulasyon ve değişen kontrol metotları
sinemgudum@yahoo.com
: 0 216 777 20 00 / 2107

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>   

 

  Öğr. Gör. Dr. Burçin ERTÜRK                    

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
E-posta
Telefon
 

: Reklamcılık ve Tanıtım Anabilim Dalı
: İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi/İktisat   
: İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi/Radyo Televizyon Sinema  
: Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi/Reklamcılık ve Tanıtım   
: Yeni Medya ,Televizyon, Reklamcılık
erturk@superonline.com
: 0 216 777 20 00 / 2085

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>   

 

 

    Arş. Gör. Fatmanur DEMİR (ÖYP)                     

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
E-posta
Telefon
 

: Reklamcılık ve Tanıtım Anabilim Dalı
: Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
: Marmara Üniversitesi Reklamcılık ve Tanıtım
: Marmara Üniversitesi Reklamcılık ve Tanıtım
: Reklam, Kültürel Çalışmalar, Sosyal Medya
: fatmanur.demir@marmara.edu.tr
: 0 216 777 20 00 / 2131

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>

 

1.jpg (213 KB)   Arş. Gör. Ayşe Selen Can                    

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
E-posta
Telefon
 

: Reklamcılık ve Tanıtım Anabilim Dalı
: Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
: Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
:    
: Toplumsal Cinsiyet, Halkla İlişkiler ve Etik, Reklamcılık

: ayse.selen@marmara.edu.tr
:

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>   

 

 

 Kişilerarası İletişim Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı 

    Prof. Dr. Serhat ULAĞLI

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Doçentlik Alanı
Çalışma Alanları
E-posta
Telefon
 

: Kişilerarası İletişim Anabilim Dalı
: Cumhuriyet Üniversitesi
: Université de Toulouse Le Mirail. Fransa 
: Université de Toulouse Le Mirail. Fransa
: İletişim Bilimleri

: serhatulagli@hotmail.com
: 0 216 777 20 00 / 2122

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>

  

Öğretim Üyeleri 

 

    Prof. Dr. Giray Saynur DERMAN

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans

Doktora
Doçentlik Alanı
Çalışma Alanları
E-posta
Telefon
 

: Kişilerarası İletişim Anabilim Dalı
:Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi
: Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Marmara Üniversitesi İşletme Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi
: Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
: Siyasi Tarih, Uluslararası İlişkiler
: Siyasal İletişim, Siyasal Tarih, Uluslararası İlişkiler, Türk Dış Politikası, Rus Dış Politikası, Medyada Kimlik Temsili
: saynurb@marmara.edu.tr

: 0 216 777 20 00 / 2061

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>

 

  Prof. Dr. Emel POYRAZ    

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Doçentlik Alanı
Çalışma Alanları
E-posta
Telefon
 

: Kişilerarası İletişim Anabilim Dalı
: Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
: Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü
: Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

: Siyasal İletişim, İletişim Psikolojisi, Türkiye-AB İlişkileri
emelpo@yahoo.com
: 0 216 777 20 00 / 2092

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>

 

 

  Prof. Dr. Şeyda AKYOL                            

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları

E-posta
Telefon
 

: Kişilerarası İletişim Anabilim Dalı
: İstanbul Üniversitesi Kütüphanaecilik
: Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler   
: Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler
: Kişilerarası İletişim, Kültürlerarası İletişim, Sosyal Psikoloji

:  sakyol@marmara edu.tr.
: 0 216 777 20 00 / 2073

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>  

 

IMG_7684.jpg (86 KB)   Doç. Dr. Ayşe Müge YAZGAN                         

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans

Doktora
Çalışma Alanları

E-posta
Telefon
 

: Kişilerarası İletişim Anabilim Dalı
: Marmara Üniversitesi İngiliz Dili ve Eğitimi
: Marmara Üniversitesi İngiliz Dili ve Eğitimi (Tezli)/Marmara       Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tezsiz)
: Marmara Üniversitesi Kişilerarası İletişim
: Kişilerarası İletişim, İletişim Araştırmaları, Örgüt ve Grup     İletişimi

:muge@marmara.edu.tr
:  

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>  

 

 

    Dr. Öğr. Üyesi Emel YILMAZ                          

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
E-posta
Telefon
 

: Kişilerarası İletişim Anabilim Dalı
: Marmara Üniversitesi, Gazetecilik ve Halkla İlişkiler
: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ens. Halkla İlişkiler ve Tanıtım   
: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ens. Halkla İlişkiler ve Tanıtım
: Kişilerarası İletişim, Halkla İlişkiler, İnsan Kaynakları, Sosyal Psikoloji
: emelyilmaz@marmara.edu.tr
: 0 216 777 20 00 / 2110

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>  

 

  Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Serhan TEZGEÇ                               

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
E-posta
Telefon
 

: Kişilerarası İletişim Anabilim Dalı
: İzmir Ekonomi üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
: Marmara Üniversitesi Kişilerarası İletişim
:
: Kişilerarası İletişim
mehmet.tezgec@marmara.edu.tr
: 0 216 777 20 00 / 2132

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>  

 

Araştırma Yöntemleri Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı

Ayda Uzunçarşılı Soydaş   Prof. Dr. Ayda UZUNÇARŞILI SOYDAŞ               

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Doçentlik Konusu
Çalışma Alanları
E-posta
Telefon
 

: Araştırma Yöntemleri Anabilim Dalı
: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi
: İstanbul Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi
: Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
: Uygulamalı İletişim
: Kültürlerarası İletişim ve Yönetim, Halkla İlişkiler, Kurumsal İletişim
aydaus@marmara.edu.tr
: 0 216 777 20 00 / 2093

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >> 

 

Öğretim Üyeleri

 

Mehmet Emin Babacan.jpeg (448 KB)

  Prof. Dr. Mehmet Emin BABACAN                              

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
E-posta
Telefon
 

: Araştırma Yöntemleri Anabilim Dalı
: Gazi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
: Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Din Sosyolojisi ABD 
: Sakarya Üniversitesi Sosyoloji ABD
: Sosyal Medya, Yeni Medya, Gençlik, Sosyal Sermaye, Toplumsal Hareketler
emin.babacan@marmara.edu.tr
: 0 216 777 20 00 / 

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>

 

Fatma Bilge Şenyüz.jpeg (65 KB)   Doç. Dr. Fatma Bilge ŞENYÜZ                              

Anabilim Dalı
Lisans

Yüksek Lisans

 

Doktora

Çalışma Alanları

E-posta

Telefon
 

: Araştırma Yöntemleri Anabilim Dalı
:Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi - Basın ve Yayın
: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü - Gazetecilik  
: Ortadoğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü - Bilim ve Teknoloji Çalışmaları

:Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü - Gazetecilik

:Araştırma Yöntemleri, Dijital Medya, Veri Görselleştirme

: bilge.senyuz@marmara.edu.tr

: 0 216 777 20 00

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>

 

  Prof. Dr. Hediyetullah AYDENİZ                              

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
E-posta
Telefon
 

: Araştırma Yöntemleri Anabilim Dalı
: İstanbul Üniversitesi İletişim Fak. Gazetecilik Bölümü
: İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Anabilim Dalı   
: İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Anabilim Dalı
: İletişim ve Medya Çalışmaları, Bilgi ve Enformasyon Üretimi, Entelektüeller
haydeniz@marmara.edu.tr
: 0 216 777 20 00 / 2094

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>

 

  Doç. Dr. Yeliz KUŞAY                              

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
E-posta
Telefon
 

: Araştırma Yöntemleri Anabilim Dalı
: Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
: Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler   
: Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler
: Halkla İlişkiler, Kriz iletişimi, Sosyal Medya
ykusay@marmara.edu.tr
: 0 216 777 20 00 / 2096

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>  

 

  Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim ZEYTİN                            

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
E-posta
Telefon
 

: Araştırma Yöntemleri Anabilim Dalı
: İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü
: İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
: İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım 
: Marka İletişimi, Stratejik Marka Yönetimi, Marka Değer Ölçümlemeleri
:
: 0 216 777 20 00 / 2101

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>

 

 

Doç. Dr. Deniz GÜVEN                          

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
E-posta
Telefon
 

 

: Araştırma Yöntemleri Anabilim Dalı
: Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
: Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
: Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
: Reklam Müzikleri, Marka, Müzik İletişim
deniz.guvenn@gmail.com
: 0 216 777 20 00 / 2079

 

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>  

 

3.jpeg (4 KB)   Doç. Dr. Sümeyra TÜZÜN                              

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
E-posta
Telefon
 

: Araştırma Yöntemleri Anabilim Dalı
: Anadolu Üniversitesi İktisat
: Selçuk Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
: Marmara Üniversitesi Kişilerarası İletişim

:
: 0 216 777 20 00 / 2132

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>  

 

  Arş. Gör. Barış TAVUKÇUOĞLU                               

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
E-posta
Telefon
 

: Araştırma Yöntemleri Anabilim Dalı
: Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
: Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler   
: Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler
: Sosyal Girişimcilik, Toplumsal Gelişim, İnsan Hakları
tavukcuoglubaris@marmara.edu.tr
: 0 216 777 20 00 / 2127

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>  

 

 


Bu sayfa Public Relations and Publicity tarafından en son 07.06.2024 13:57:47 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM