Curriculum

1. Semester
Course Code Course Name T U K ECTS
COMM101 Introduction to Communication 3 0 3 6
SOC125 Sociology 3 0 3 5
IKT123 Ekonomi 3 0 3 5
HUK171 Hukukun Temel Kavramları 3 0 3 5
COMM141 English for Media Studies I 3 0 3 5
ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 2
TRD121 Türk Dili I 2 0 2 2
  Total 19 0 19 30
           
           
2. Semester
Course Code Course Name T U K ECTS
COMM102 Introduction to Mass Communication 3 0 3 6
SBL116 Siyaset Bilimi 3 0 3 5
BUS104 Business Administration 3 0 3 5
HUK172 Anayasa 3 0 3 5
COMM142 English for Media Studies II 3 0 3 5
ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2 2
TRD122 Türk Dili II 2 0 2 2
  Total 19 0 19 30
           
           
3. Semester
Course Code Course Name T U K ECTS
COMM201 Communication Theories 3 0 3 5
ILT201 Kitle İletişim Hukuku 3 0 3 5
HIT201 Halkla İlişkilere Giriş 3 0 3 5
IST205 İstatistik 3 0 3 5
  Elective (HIT203 HIT205) 3 0 3 5
  Elective (ILT203 HIT203 HIT205 TDE219 SBL221 BSB205) 3 0 3 5
  Total 18 0 18 30
Elective Courses
ILT203 Fotoğrafçılık 3 0 3 5
HIT203 Göstergebilim 3 0 3 5
HIT205 Kişilerarası İletişim 3 0 3 5
SBL221 Siyasi Düşünceler Tarihi 3 0 3 5
TDE219 Türk Edebiyatı 3 0 3 5
BSB205 Uygarlık Tarihi 3 0 3 5
           
           
4. Semester
Course Code Course Name T U K ECTS
COMM204 Sociology of Communication 3 0 3 5
COMM202 History of Communication 3 0 3 5
HIT202 Reklamcılığın Temel Kavramları 3 0 3 5
COMM206 Research Methods in Social Sciences 3 0 3 5
  Elective (HIT204 HIT206) 3 0 3 5
  Elective (ILT204 TDE210 HIT204 HIT206 BSB206 SBL222) 3 0 3 5
  Total 18 0 18 30
Elective Courses
ILT204 Bilgi Toplumu 3 0 3 5
TDE210 Dünya Edebiyatı 3 0 3 5
HIT204 Kültürlerarası İletişim 3 0 3 5
HIT206 Reklam Psikolojisi 3 0 3 5
BSB206 Sanat Tarihi 3 0 3 5
SBL222 Uluslararası İlişkiler 3 0 3 5
           
           
5. Semester
Course Code Course Name T U K ECTS
HIT301 Sosyal Psikoloji 3 0 3 5
HIT303 Halkla İlişkilerde Kuram Ve Uygulama Dersi 3 0 3 5
PRP301 Integrated Marketing Communication 3 0 3 5
  Elective (HIT307 HIT305) 3 0 3 5
  Elective (ILT303 HIT307 HIT305 COMM305 SOS305 ILT305 COM307) 3 0 3 5
  Elective (ILT303 HIT307 HIT305 COMM305 SOS305 ILT305 COM307) 3 0 3 5
  Total 18 0 18 30
Elective Courses
ILT303 Grafik Tasarımın Temelleri 3 0 3 5
HIT307 Halkla İlişkilerde Metin Yazarlığı 3 0 3 6
HIT305 Marka İletişimi 3 0 3 6
COMM305 Media, Popular Culture and Society 3 0 3 6
SOS305 Sanat Sosyolojisi 3 0 3 6
İLT305 Türkiye'nin Toplumsal Yapısı 3 0 3 6
COMM307 Web Design 3 0 3 6
           
           
6. Semester
Course Code Course Name T U K ECTS
COMM304 Public Opinion, Public Diplomacy and Lobbying 3 0 3 5
COMM302 New Media 3 0 3 5
HIT302 Medya Psikolojsi 3 0 3 5
  Elective (HIT306 HIT304 HIT308) 3 0 3 5
  Elective (ILT308 HIT306 ILT304 HIT304 HIT308 BSB310 ILT306) 3 0 3 5
  Elective (ILT308 HIT306 ILT304 HIT304 HIT308 BSB310 ILT306) 3 0 3 5
  Total 18 0 18 30
Elective Courses
ILT308 Animasyon Uygulamaları 3 0 3 6
HIT306 İletişim ve İkna Teorileri 3 0 3 6
ILT304 Medya ve Sivil Toplum 3 0 3 6
HIT304 Reklam Metin Yazarlığı 3 0 3 6
HIT308 Sağlık İletişimi 3 0 3 6
BSB310 Türk-İslam Sanat Tarihi 3 0 3 6
ILT306 Uluslararası İletişim 3 0 3 6
           
           
7. Semester
Course Code Course Name T U K ECTS
ILT401 İnternet Haberciliği 3 0 3 6
HIT401 Tüketici Davranışları 3 0 3 6
  Elective (HIT407 HIT409 HIT407 HIT403) 3 0 3 6
  Elective (ILT403 COMM405 HIT407 HIT409 ILT407 HIT405 ILT405 HIT403) 3 0 3 6
  Elective (ILT403 COMM405 HIT407 HIT409 ILT407 HIT405 ILT405 HIT403) 3 0 3 6
  Total 15 0 15 30
Elective Courses
ILT403 Alternatif Medya 3 0 3 6
COMM405 E-Publishing 3 0 3 6
HIT407 Etkinlik Yönetimi 3 0 3 6
HIT409 Halkla İlişkiler ve Sosyal Medya 3 0 3 6
ILT407 İletişim Araştırmalarında Yazılım Kullanımı ve Veri Analizi 3 0 3 6
HIT405 Etik ve Sosyal Sorumluluk 3 0 3 6
ILT405 Medya Okuryazarlığı 3 0 3 6
HIT403 Reklam Fotoğrafçılığı 3 0 3 6
           
           
8. Semester
Course Code Course Name T U K ECTS
ILT402 Yeni Medyada Yayıncılık Uygulamaları 3 0 3 6
PRP402 Media Planning in PR and Advertising 3 0 3 6
  Elective (HIT404 HIT406 HIT408 HIT418) 3 0 3 6
  Elective (HIT404 HIT406 ILT404 HIT408 HIT418 ILT406 RTS414 ILT408) 3 0 3 6
  Elective (HIT404 HIT406 ILT404 HIT408 HIT418 ILT406 RTS414 ILT408) 3 0 3 6
  Total 15 0 15 30
Elective Courses
HIT404 Halkla İlişkilerde Medya Planlama 3 0 3 6
HIT406 Halkla İlişkilerde Örnek Olay İncelemeleri 3 0 3 6
ILT404 İletişim, Teknoloji ve Küresel Kültür 3 0 3 6
HIT408 İnternet Reklamcılığı 3 0 3 6
HIT418 Kampanya Uygulamaları 3 0 3 6
ILT406 Medya Analizi 3 0 3 6
RTS414 Radyo-TV Reklam Yapımı 3 0 3 6
ILT408 Siyasal İletişim 3 0 3 6
           
           
NOT: Elective Courses should be chosen from the list in parentheses.
           
           
Total Credits: 140
Total ECTS   : 240

This page updated by Public Relations and Publicity on 31.01.2019 15:48:14

QUICK MENU